Forside

Miljøforeningen på Tuse Næs

Miljøforeningen på Tuse Næs blev stiftet den 21. februar 2018 og har til formål at værne om Næssets mest følsomme naturområder og bidrage til, at Tuse Næs bevares som naturperle og attraktivt bo- og feriested. Læs mere her.

Kalender

28.10.2018: Landsmøde      kl. 10-16 på Makvärket i Regstrup.

Miljøforeningen og NOAH inviterede til landsmøde, hvor flere organisationer og indbudte kom med oplæg. Bl.a. Hans Jørn Kolmos, Kristian Sloth og Henrik Schou.

 

Formålet var at samles og organisere os lokalt og på landsplan. Det langsigtede mål er herigennem at påvirke politikere og lovgivning til i højere grad at understøtte et bæredygtigt og retfærdigt landbrug, som tager hensyn til nærmiljøet, til naturen og de mennesker, der bor i den.

 

Mødet henvendte sig til alle, foreninger, grupper og enkeltpersoner, der ønsker at støtte og eventuelt arbejde for dette mål, fx ved dannelse af lokale miljøforeninger og med en koordineringsgruppe eller landsorganisation, der kan påtage sig den overordnede indsats samt koordinere lokalforeningernes indsats og støtte dem med viden og hjælp til fortolkning af lovtekst og udformning af indsigelser og klager.

 

30.8.2018: Demonstration  kl. 14 på Berthel Thorvaldsens Plads ved Christiansborg.


Miljøforeningen og 11 andre organisationer, herunder Frie Bønder og NOAH, afholdt i anledning af fødevaretopmødet demonstration ved Christiansborg den 30. august under overskrifterne "Færre svin i Danmark" og "Nej til Danmark som svinefabrik".


Vi protesterede mod en politik og lovgivning, der begunstiger den industrielle svineproduktion på bekostning af helbred, dyrevelfærd, klima og miljø (i alle henseender), og som har sat kommunernes og borgernes indflydelse ud af kraft. Effekten af demonstrationen har i første omgang været en forening af denne protest, og til efteråret vil vi indkalde til et landsmøde for alle interesserede.