Forside

Miljøforeningen på Tuse Næs

Miljøforeningen på Tuse Næs blev stiftet på et møde i Huset på Næsset den 21. februar 2018 og afholdt sin første generalforsamling den 19. april 2018.

Foreningen har til formål at værne om Næssets mest følsomme naturområder og bidrage til, at Tuse Næs bevares som naturperle og attraktivt bo- og feriested.

Som forening vil vi kunne gøre indsigelser imod, at skæmmende og forurenende virksomhed opstår på Tuse Næs i nærheden af boliger og vigtige naturområder. Vi er uafhængige af økonomiske og andre særinteresser og ser bl.a. kritisk på det industrielle landbrug, når almindelige gårde med dyrehold udvikler sig så voldsomt, at det ikke længere er forsvarligt miljø- og sundhedsmæssigt.

Vi er enige med fx Lokalforum, at Holbæk Kommunes nye rensningsanlæg ikke hører til på Næsset. Vi er enige i, at Tuse Næs er et naturskønt landbrugsområde samt at der skal støttes op omkring erhvervslivet. Vi ser også gerne moderne, økologiske driftsformer udvikle sig på Næsset; men IKKE industrilignende svinefabrikker, når disse ligger tæt ved boligområder og følsom natur. Holbæk Kommune er i princippet enig heri, idet de i kommuneplanen har anvist områder til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE. Men i praksis godkendes sådanne husdyrbrug næsten altid uanset beliggenhed, bl.a. fordi de i lovgivningen trods deres størrelse og karakter stadig blot betragtes som almindeligt landbrug, og fordi de er opstået i forbindelse med et sådant.

Det er en ansøgning fra 2017 om en stor udvidelse af svineproduktionen på Løserupvej 55, der har givet anledning til den aktuelle bekymring hos beboerne i området. Det vil blive en af landets helt store svinefabrikker med en årsproduktion på omkring 50.000 smågrise og slagtesvin! Den ligger ca. 500 m fra det fredede Natura 2000-område Udby Vig og fra landsbyerne Løserup og Kisserup og mindre end 1 km fra dele af sommerhusområdet.