Indsamling

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE NATUREN !
Indsamlingen er startet og vi har brug for DIN hjælp

Hvorfor nu det?


Vi har hyret en advokat. En højt kvalificeret advokat. Det handler om en juridisk kompliceret, men meget principiel sag, som kan få stor betydning ikke alene for Tuse Næs, men for alle ansøgninger om etablering eller udvidelse af svinefarme i områder med EU-beskyttet natur.


Sagens kerne er, at kommunerne ikke kan henholde sig til dansk lovgivning (fx husdyrbrugloven og bekendtgørelsen) i tilfælde, hvor denne er i modstrid med EU habitatdirektivet. Kommuner og øvrige myndigheder er forpligtet til at efterleve habitatdirektivets artikel 6 stk. 3, og det gør bl.a. Holbæk Kommune ikke.


Når vi er mange, kan vi udrette noget. I Holland er det lykkedes en NGO med en tilsvarende sag at få nedlagt svinefarme og forhindret fremtidige opførelser og udvidelser i nærheden af Natura 2000-områder.


Den industrielle svineproduktion er i søgelyset og under anklage i disse dage. Følg med i bl.a. TV2 News,

som omtaler alvorlige helbredsproblemer hos naboer til meget store svinefarme.


Hvis du vil vide mere om sagen, så læs her:  mftn.dk/sag


Vi håber på din donation, stor eller lille!


MOBILEPAY - Nr. 18959


BANK - Reg.nr. 5373 konto 0240883.

Skriv gerne ”donation” og eventuelt dit telefonnummer eller email-adresse som tekst.