Indsamling

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE NATUREN !  
Indsamlingen er startet og vi har brug for DIN hjælp 

Hvorfor indsamling?


Vi har hyret en advokat. En højt kvalificeret advokat. Det handler om en juridisk kompliceret, men meget principiel sag, som kan få stor betydning ikke alene for Tuse Næs, men for alle ansøgninger om etablering eller udvidelse af svinefarme i områder med EU-beskyttet natur.


Sagens kerne er, at kommunerne ikke kan henholde sig til dansk lovgivning (fx husdyrbrugloven) i tilfælde, hvor denne er i modstrid med EU's habitatdirektiv. Kommuner og øvrige myndigheder er forpligtet til at efterleve habitatdirektivets artikel 6 stk. 3, og det gør bl.a. Holbæk Kommune ikke.


Når vi er mange, kan vi udrette noget. I Holland er det lykkedes en NGO med en tilsvarende sag at få nedlagt svinefarme og forhindret fremtidige opførelser og udvidelser i nærheden af Natura 2000-områder.


Den industrielle svineproduktion er i søgelyset og under anklage i disse dage. TV2 News har omtalt alvorlige helbredsproblemer hos naboer til store svinefarme (svinefabrikker). Greenpeace har lavet en video herom.


Hvis du vil vide mere om vores sag, så se Om sagen:  mftn.dk/sag


Vi håber på din donation, stor eller lille!


MOBILEPAY - Nr. 18959

BANK - Reg. nr. 5373 konto nr. 0240883 

Skriv gerne ”donation” og eventuelt dit telefonnummer eller email-adresse som tekst.


Indsamlingen slutter 1.10.2020

Vi takker alle, der har støttet økonomisk. Vi er ikke i stand til at svare hver enkelt personligt, men alle donationer bliver registreret og værdsat.