Kontakt

KONTAKT

Miljøforeningen kan kontaktes med e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen er Finn Boetius, Asger Lind Poulsen (formand), Bente Jørgensen, Birgitte Østergaard Hansen (kasserer) og Peter Jacobsen.
Klik her for at se foreningens vedtægter 

Indmeldelse

Vi vil opfordrer alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, at melde sig ind i foreningen, f.eks. ved at udfylde felterne herunder. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.

Kontingent

Medlemskab af foreningen er kontingentfrit, men du kan blive bidragsydende medlem ved at betale 20 kr (eller mere) gældende for et år. Kontingent kan indsættes på foreningens konto: Reg.nr.: 5373  kontonr.: 242274

Anfør gerne din e-mailadresse.

Klistermærke

"Mere natur - færre svin" er et mærkat, vi har fået lavet som udløber af den aktuelle ansøgning om en svinefabrik tæt på to landsbyer og den fredede Udby Vig. Foreningens primære fokus er miljøet på Tuse Næs og fejlplaceret industriel virksomhed; men for mange af vores medlemmer er det tillige en generel modstand mod det industrielle landbrug, når det udvikler sig i den forkerte retning i forhold til bæredygtighed og dyrevelfærd. Det budskab ligger også i mærkatet, som vi sælger - 1 stk. for 20 kr. plus 10 kr. i forsendelse. Husk navn og adresse samt angivelsen "mærkat".

Klik her for at se mærkatet

INDMELDELSE I MILJØFORENINGEN: